Ku e 21 artíkulonan ku a kumpra pa e investigashon aki apénas por yena un kaha di karton chikí – potrèt: Hazel Durand

Ku e 21 artíkulonan ku a kumpra pa e investigashon aki apénas por yena un kaha di karton chikí – potrèt: Hazel Durand

THE BOTTOM – Na Saba kompra di produkto esensial pa supsistensha diario ta dos be mas karu ku na Hulanda i 40 porshento mas karu ku na Boneiru.

 
Algun siman pasá reporteronan di Caribisch Netwerk na Hulanda i na Boneiru a kumpra produkto nesesario tur dia pa higiena personal i kuminda simpel. E resultado di e investigashon komparativo aki tabata inkreibel. Na Boneiru e kompranan den un supermerkado barata den bario tabata kasi mitar mas karu ku e mésun kompranan na Hulanda na Lidl.

 
Na Saba ta resultá ku un selekshon di e mésun produktonan ta kosta dos be mas tantu ku esnan ku a kumpra na Lidl na Hilversum i asta 39 porshento mas karu ku e kosnan ku a kumpra na Wing Cheung na Boneiru. Ta trata di artíkulo manera aros, manteka, pan, batata, webu, galiña, keshi, te, papel di tualèt, habon dushi i habon di laba paña.

 
Stòk
Tabatin artíkulo ku no por a haña den niun di e sinku supermerkadonan di Saba. Mester a buska hopi pa sa unda e produkto deseá tabata na stòk, pero semper a pèrkurá pa hasi e kompra den e supermerkado di mas barata. Pa e 21 artíkulonan ku por a kumpra na Saba pa kompará ku Hulanda i ku Boneiru, a paga 89,90 dòler. (€ 65 kontra € 30,92 na Hulanda).

 
E doño di Saba Emporium Market ku ta orguyoso ku su supermerkado tin e reputashon di ta esun di mas barata, mester atmití ku su preisnan ta masha haltu mes kompará ku esnan hulandes. E ta bisa ku ta pa motibu di e gastunan di transpòrt i e 6 porshento di impuesto di importashon. “Mi ta trata di kontrolá mi preisnan, ma mi no ta ni gana algu riba artíkulo manera batata i siboyo pa motibu di e preis ku mi tin ku paga pa transpòrt,“ Christina Baidya ta bisa.

 
E ta splika ku e gastunan di transpòrt ku ta kobra pa un kaha di bleki òf otro kuminda seku ta un dòler sinkuenta òf dos dòler, pero ku pa kos ku por daña ku ta transporta friu pa e isla ya kaba e tin di paga 15 dòler pa kaha, mes tantu ku pa un kaha di produkto di vris. “Na bordo di e barku di karga asta e batatanan i e siboyonan ta den e área friu.”, e ta keha. “Esei no ta ni nesesario, ma bo mester paga tòg. Anto e ora ei hopi be mi no por bende tur e fruta i bèrduranan, pasobra despues di poko tempu nan no ta mustra bon i e kliente no ke nan mas.”

 
Probechá
E konsumidonan no tin komprenshon pa e argumentonan di e doñonan di empresa i nan ta haña e preisnan na Saba eksagerá. “E doñonan di empresa ta keha tokante impuesto i gastunan di transpòrt, pero mi ta haña ku nan ta probecha di e situashon ku nan preisnan,” Maegan Hassel ta bisa. “Pa por pone kuminda salú ku un pida karni riba mesa i kumpra artíkulo doméstiko pa un famia di kuater persona mi ta paga 350 te 450 dòler pa siman.”

 
Camile Blackman a kere ku despues di 10-10-10 preis di kuminda lo a baha. “Ma kere nos lo a haña mas kos di kumpra, ku nos lo por a konta ku supsidia i ku kosto di bida lo a baha, ma na luga di esei preisnan a bira dos te tres be mas haltu.”

 
Biadya ta bisa ku e preisnan mas haltu ta konsekuensha tambe di e gastunan mas haltu ku e suministradónan na Sint Maarten ta kobra. Nan ta prosesá tur tarifa di duana den nan preis. “Tempu ku Saba i Sint Maarten tabata huntu ainda den Antia hulandes i tabata un pais, esaki no tabata sosodé. Ora e merkansia yega Saba e transpòrt di haf pa supermerkado tambe ta kosta un promedio di 45 dòler pa kada karga.”

 
Sint Maarten
Patricia Nation ta kabes di un famia di sinku i ta haña mas barata pa hasi kompra na Sint Maarten. E mester bai i bin ku barku si, pa 80 dòler. E tin pèrmit pa importá 500 dòler na kompra liber di impuesto na Saba. “Tur luna mi ta hasi mi kompranan grandi na Sint Maarten, pasobra si tòg mi mester t‘ei mi por spar plaka.”E ta bisa ku ta pan i bèrdura so e ta kumpra na Saba pasobra eseinan ta bira bieu lihé.

 
Komparashon di preis na Saba, Boneiru i Hulanda (klek pa hasi mas grandi)

SA-BO-NL

 
Outornan: Hazel Durand i Jamila Baaziz