Presidente di komishon Liesbeth Spies durante presentashon di e rapòrt – potrèt: Pieter Hofmann

Presidente di komishon Liesbeth Spies durante presentashon di e rapòrt – potrèt: Pieter Hofmann

DEN HAAG – Boneiru, Saba i Sint Eustatius no ta probecha sufisientemente di e integrashon ku Hulanda.Tantu bou di e poblashon ku serka e otro hendenan envolví desapuntashon ta reina. Esaki ta opinion di e komishon di evaluashon bou di mando di Liesbeth Spies, ku awe tardi na Den Haag a presentá e resultadonan di e investigashon di evaluashon.

Konsultashon di e islanan, ku por duna nan propio kontribushon na legislashon nobo, segun Spies ‘no tabata eksitoso’. “Ministerionan formalmente a ofresé e islanan e oportunidat di konsultashon. Pero den práktika esaki no, òf kasi no, a tuma lugá.”

Regulashon sin tin nodi
Diputado Chris Johnson (Saba) tokante regulashon sin tin nodi: “segun legislashon hulandes ta ilegal pa warda awa. Esaki lo ke men ku tur kas na Saba ta operando ilegalmente.”Johnson ta referí na e wardamentu di awa ku na Saba ta normal. “Òf tuma e kòntròlnan di haf na Saba. Nos tin un haf chikí, e barkunan ku yega ta bai di un haf grandi pa un otro. No tin niun sentido pa kontrola barku den un haf chikí.”

E komishon di evaluashon ta menta e mehorashonnan den kuido i enseñansa komo logro. Segun e komishon esaki ta pasobra e palabrashonnan ta kla i tur dos partido ta interpretá nan meskos. E klaridat aki hopi bia ta loke falta, e komishon ta bisa.

Trato fragmentá
E komishon ta masha malkontentu tokante e kantidat di ministerio ku tin algu di bisa na e islanan. Spies: “E maneho i su finansamentu ta fragmentá i e konosementu di sirkunstanshanan spesífiko na islanan BES hopi bia ta limitá.”

E nivel di prosperidat na islanan BES a baha for di 10-10-’10. Hende ku ta traha tambe a bai atras. Segun e miembro di komishon Frans Weekers esaki no nesesariamente ta falta di e struktura nobo. “Partinan grandi di mundu último añanan a pasa den un pèrdida grandi di prosperidat.”

Den e rapòrt tin krítika tambe riba gobièrnonan lokal. Loke entre otro ta falta ta sufisiente kòntròl demokrátiko di konseho insular.

Evaluashon
Sinku aña pasá a stipulá ku lo evaluá e reformashonnan. A investigá legislashon, struktura di gobièrnu i e konsekuenshanan pa pueblo. Komishon-Spies no ta duna rekomendashon.

Outor Pieter Hofmann