Baby Lunah i su mama Liandha Garcia

Baby Lunah i su mama Liandha Garcia

ORANJESTAD – Un kampaña di donashon pa por paga e trato médiko di Baby Lunah di dos luna den eksterior, a kousa un avalancha di reakshon negativo pa Aruba su aseguradó médiko nashonal AZV.

No ta promé bia; tabatin e tipo di aktividat aki kaba kaminda ta kulpa AZV di ta kremencha riba kuido pa motibu di e gastunan.

Hopi bia ta trata di pashènt masha malu mes. Den e kaso aki e beibi a nase ku un defekto serio di kromosoma. E chèns ku Lunah lo bira mas bieu ku un aña ta minimal. Ta p’esei tantu médikonan komo AZV apénas ta duna kuido, e mayornan ta bisa. “Nos no ta bai hasi tur ku tin, dòkternan a bisa for di tempu ku e tabatin tres siman i a konstatá e enfermedat”, mama Liandha Garcia ta bisa.

For di 15 di yanüari a atmití e beibi na hòspital pa motibu di komplikashon na stoma. E spesialistanan no ke oper’é, segun e mayornan, pasobra na Aruba ta falta kuido spesialista (neonatal) i ta skohe pa un tratamentu alternativo. “Nos ke pa e bai Colombia awor pa e operashon i kaminda sí tin e previshonnan ei”, e mama ta bisa. Pero esei tambe dòkternan lo a nenga.

Límite di kuido
E aseguradó ta rekonosé ku tin límite pa tratamentunan. Hopi bia a establesé esaki legalmente. Por ehèmpel pa revalidashon. Esei tabata e kaso serka un mucha chikí ku a hera di hoga na 2013 pa kua e mayornan tabata haña ku e mester di mas terapia ku AZV ker a paga. Nan tambe a tene un akshon grandi di kolektá plaka.

Un otro motibu ta ku pashèntnan ke kuido alternativo i no ta reembolsá esei. Na 2014 esaki tabata konta pa kuido ‘regular’ ora ku a deklará un komersiante ku kanser ku su tratamentunan a kaba, pero e mes si tabata mira benefisio den tratamentunan alternativo. P’e tambe a pone un evento grandi pa donashon.

E aseguradó tin bùdjèt pa sierto kuido i si nan kaba e pashènt mester warda te e próksimo aña pa haña kuido. Esaki por ehèmpel ta pasa ku kuido di djente. Tambe AZV ta paga ménos kuido. No muchu tempu pasa por ehèmpel a limitá e kantidat di tratamentu fisioterapeutiko.

Konènchi di laboratorio
Pero den e kaso di Lunah no a drenta un petishon ainda di e spesialistanan ku ta trat’é pa kuido den eksterior, e aseguradó ta bisa. “No ta trata di ningamentu.” Despues di un kombersashon ayera ku e famia a disidí ku un komishon interno di spesialista lo studia e petishon tòg. Tambe AZV a pidi dos spesialista kolombiano pa un second opinion.

E mayornan tin miedu ku e kosnan aki ta dura muchu largu. “Lunah no tin tempu pa ta konènchi di laboratorio. Dòkternan no ke koperá mas pero AZV tampoko. Nan ta bisa ku nan ta dependé di e konseho di e dòkternan i ku nan komishon interno no por aktua sin mas. E ora ei ta skohe anto pa no yuda Lunah.”

E spesialistanan ku ta tratando e kaso no por duna un reakshon pa motibu di nan sekreto profeshonal.

Outor Sharina Henriquez