Emsley Tromp ta ataká | Potrèt Dick Drayer

Emsley Tromp ta ataká | Potrèt Dick Drayer

WILLEMSTAD – Emsley Tromp ta ataká. Djaluna e presidente di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten a tene un konferensha di prensa kaminda el a bisa ku tin un kampaña di difamashon kontra dje.Segun Tromp ta un ehekutivo na Girobank a kumins’é, despues ku e banko a kai bou di kuratela na 2013. “Nos a deskubrí asina tantu iregularidat einan, ku e ehekutivo ei ta menasá nos i ke pa nos para e investigashonnan. Pero mi no ta sede pa intimidashon”, Tromp ta bisa.

Pakiko e korant Het Financieele Dagblad ta okupá su mes ku e kampaña di difamashon Tromp no sa. “Mi no ta komprondé pakiko un korant asina ta deklará echo inkorekto, ku ademas por nenga fásil.


Integro
Wikènt pasá e korant finansiero na Hulanda a baha riba e presidente di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten. Bou di su maneho Banko Sentral lo a tuma riesgo finansiero grandi. Tromp mes tambe lo a estafá ku gastu privá.
Den un rapòrt di supervishon di 2015 di Nederlandse Bank – e korant a deskubrí – tin pará ku tin prekupashon ta oumentá tokante un Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten ku ta funshoná bon i ku ta integro.

Konskuensha
Tromp ta bisa ku e ta prepará pa ‘tene honor na su mes’. “Si mi ripará ku e asuntu aki tin konsekuensha pa e stabilidat finansiero di e pais i ta debilitá e konfiansa, komo no, mi ta saka mi konklushonnan. Pero mi ta konvensí ku aki ta trata di un kampaña di difamashon i ta p’esei lo mi kombatí e insinuashonnan.

Banda di Girobank Tromp ta mustra tambe riba e situashon rònt di e Konseho di Maneho di su banko. Esei ainda no ta riba su kapasidat kompleto. E duda di Nederlandse Bank no ta dirigí spesífikamente riba e direktiva, sino riba e Governance total di Banko Sentral, Tromp ta bisa. “Ta trata espesialmente di e echo ku Konseho di Komisario ta inkompletu i e kontroversia permanente den i entre e órganonan di e banko.

Ennia
Het Financieele Dagblad e siman aki a kuminsá un seri ku e akusashon ku doño di e kompania di seguro Ennia, e empresario iranes-merikano Hushang Ansary lo a ‘pluma’ e kompania. “Apsolutamente no ta bèrdat” Tromp ta bisa.

“Nos tin e obligashon di tuma medida si tin desaroyo ku ta afektá e interesnan di e doñonan di pólisa na Ennia”, Tromp ta bisa. “Pero no tin niun indikashon pa esaki. No tin motibu pa pániko. No tin motibu pa asumí ku nan pólisanan ta na peliger.”

Outor Dick Drayer