Portrèt: Caribisch Netwerk

ORANJESTAD – Despues ku awe meinta Venezuela a habri frontera ku Aruba, gobièrnu di e isla awe ‘nochi a disidí ku e bia aki e ta tene e frontera ku Venezuela será.

E motibu ku gobièrnu ta duna ta e krísis na e pais bisiña suramerikano i e oumento di migrante venesolano. “E migrashon oumentá por tin konsekuensha pa órden públiko i seguridat di Aruba.” Pa motibu di ‘interes general’ gobièrnu a disidí di sera e frontera pa un luna.

Minister di Asuntunan Ekonómiko a bisa anteriormente kaba ku e bia aki e seramentu di frontera tin ménos konsekuensha pa ekonomia arubano. Mas invershonista venesolano den propiedat inmóbil segun gobièrnu ta tene e ekonomia riba e isla den balansa. I despues di e promé seramentu di frontera na 2017 kaminda Aruba espesialmente a keda sin fruta i bèrdura, ta sali ku awor ku e i dos seramentu esaki no tabata un problema grandi. Esaki ta pasó e suministradónan di otro pais ta trese komestibel Aruba.

Parlamentarionan arubano luna pasá si a hala Hulanda su atenshon hopi. Hulanda lo no a yuda e isla sufisientemente ku e fluho di venesolano ku ta drenta. Loke segun e polítikonan ya kaba tin konsekuensha desfaborabel pa komunidat. Pasobra e migrantenan ta kita trabou i ta trese enfermedat.

Orashon nashonal
Awe nochi atrobe promé minister arubano a pidi pa resa pa e venesolanonan den krísis. E bia aki e ta pidi komunidat i tur sitio di religion pa djadumingu binidero resa di nueb’ or pa dies or di meinta pa ‘famia, unidat, Venezuela i gobièrnu’.

Venesolano na Aruba

Segun e último sifranan di Nashonnan Uní i e organisashon internashonal di migrashon IOM entretantu tin 16 mil venesolano na Aruba. Riba un poblashon di 112 mil.

Nuebe aña pasá tabatin 3229 venesolano (fuente: Censo 2010). E grupo di mas grandi di migrante e tempu ei tabata di Colombia (9273).

For di 2014 tin un oumento grandi di migrashon for di Venezuela. Sinku aña pasá 20% di tur migrante na Aruba tabata venesolano. Segun e último sifranan (fuente: CBS Aruba), e porsentahe aki na 2018 a subi ku 45%. I den e sifra aki no a konta buskadónan di asilo i e venesolanonan ku a drenta ilegalmente.