Portrèt: Pixabay - Uitzicht op Bonaire

DEN HAAG – Hende pober no mester konta ku nan situashon lo mehorá ‘drastikamente’. E mensahe aki gobièrnu di Boneiru ta duna awor. Gobièrnu ta teme ku gabinete no ke tuma un desishon drástiko i ta sinti e nesesidat di bati alarma.

E diputado boneriano Nina Den Heyer ta haña difísil pa ekspresá krítika abierto na sekretario di estado Van Ark (VVD). Pasobra Van Ark segun e a pone mas paso ku tur esnan anterior pa drecha e previshonnan sosial. Pero tempu ta pèrta: otro aña a planeá elekshonnan nobo di Tweede Kamer (parlamento hulandes) i no tin mehorashon grandi ta bini, gobièrnu ta haña.

“Ke men Den Haag mester bini ku solushon pragmátiko awor pa un temporada. E gabinete aki ta sobra no mas ku un aña pa goberná” Den Heyer ta atvertí. “Bolbe warda investigashon i evaluashon, no ta yuda hende niun ora. Boneiru tin kasi dies aña ta warda.”

‘Situashon apsurdo’
“Ta apsurdo ku pa un parti mi ta dependiente di Reino pa haña sa kiko e situashon eksakto na mi isla ta si ta trata di hende den ònderstant”, Den Heyer ta konta. E sifranan di ònderstant ta den man di Rijksdienst Caribisch Nederland, e bentana di e ministerio na Boneiru.

Komo mandatario formalmente mi no sa di kuantu mama soltero òf hende grandi di edat ta trata. Òf den ki bario nan ta keda, ma mi ta responsabel si”, e deputado ta bisa ku iritashon.

Na Hulanda Oropeo munisipionan por hasi hopi mas tantu

Un munisipio na Hulanda Oropeo mes por determiná regla pa sostené un hende. Ta remarkabel ku e munisipio karibense no tin pèrmit pa hasi meskos. Ei ta e sekretario di estado tin e desishon final.

Es ku tin mester di ònderstant mester akudí na Rijksdienst. No ta munisipio sino ministerio ta registrá e situashonnan personal, ta disidí tokante e petishon pa ònderstant.

‘No ta kompartí fail’
“Ku e sistema aki nos ta haña bista solamente riba un parti di hende ku ta biba den pobresa”, Den Heyer ta bisa. “Ounke tin e intenshon si pa yega na un bentana konhunto.”Hende ku ta haña un ònderstant i ku parse por traha, ta referí nan pa munisipio atrobe. Pero e failnan personal no ta kompartí ku munisipio, segun Den Heyer. “Te na e momentu aki mester tene un kombersashon di intake asina kompletamente di nobo.”

Situashon sin poder
P’esei e munisipio ekstraordinario Boneiru awor aktivamente tin un maneho pa avisá hende pober ku nan situashon lo no mehorá lihé.

“Maneho di ekspektativa”, e diputado ta yama esaki. “Nos no ke mantené e ilushon ku nos tin un klase di influensha riba ònderstant, penshun básiko òf otro forma di ayudo struktural.