Portrèt: Marit Severijnse

Arianny di 10 aña di edat tin gana di bai skol, pero esaki ta posibel solamente si su mayornan paga 10 mil dòler kada aña. Den e munisipio ekstraordinario aki di Hulanda Arianny no ta haña yudansa, miéntras e ta di edat eskolar obligatorio.

Niun skol regular no ta tum’é. “Mi sa ku e ta inteligente. Arainny ta komprondé tur kos, pero e problema ta ku e no por papia.”, su mama Mariana ta konta.

E úniko posibilidat pa Arianny ta un skol prvá na Boneiru, pasobra ei si ta duna enseñansa spesial. “Pero 10.000 dòler? Esei ta masha karu.” Huntu ku intérprete di idioma di gesto Esther de Veer nan ta pidi yudansa, pa Arianny por tin un futuro manera tur otro mucha.


Reportahe: Marit Severijnse

Arianny ta keda kas
Awor Arianny ta keda kas. E no ta haña enseñansa, miéntras meskos ku tur mucha e tin edat di skol obligatorio. E promé lunanan e tabata na un akohida di mucha spesial. Pero asta esei no por mas, pasobra e proyekto ku tabata supsidiá pa BES(t)4kids a stòp.

‘Mi ta topa masha hopi mucha ku no por papia’
Interprete di idioma di gesto Esther de Veer ta trata di yuda Arianny komuniká. “Si komo mucha bo tin gana di siña, pero e posibilidat ei no tei, ta kon bo ta hasi komprondé esaki komo mucha? Mi kurason ta kibra. Mi ta haña e kos aki masha teribel.”

Arianny su relato ta urgente pero e no ta úniko, De Veer ta konta. “Espesialmente mucha ku no por papia, mi ta topa hopi. Idioma di gesto nan ta siña remarkablemente lihé, pero por ta kualke otro kos tambe. Basta nan por komuniká.”

Aktualmente De Veer ta hasi investigashon tambe pa e munisipio ekstraordinario di e kantidat di hende surdu òf ku no ta tende bon ku ta biba na Boneiru. Tambe di kiko ta nan nesesidatnan.
Kuido di persona ku hèndikèp en bes di enseñansa

“Mi ta spera ku munisipio por yuda mi haña un skol pa Arianny, pa e por tin un futuro”, mama Mariana ta bisa. “Bo ta spera komo mayor ku e por desaroyá su mes, topa otro mucha, bira independiente i por bai studia. Meskos ku otro mucha.”

Aktualmente Arianny ta bai FKPD vários bia pa siman, esaki ta e kuido di mucha ku hèndikèp. “Pero esei ta kuido, no ta skol, De Veer ta bisa. “Su mayornan ke pa e bai skol. E tin derechi riba skol, e ta di edat eskolar obligatorio.”

Hopi mayor no por paga enseñansa spesial
Normalmente mayor ta paga pa nan yu na e skol priva het Koraal, kaminda tin konosementu i ekspertisa pa enseñansa spesial 350 dòler pa luna pa gastu di skol.

Hopi mayor ya no por paga e suma ei mas. “loke a nifiká ku tin bia e mucha ta keda su so atardi òf anochi”, direktor Vera Dohmen di Het Koraal ta konta. “Ta nèt e muchanan ei no mester keda kas nan so.”

Pa e motibu ei tin mayor ku asta a tuma un trabou aserka segun Dohmen. “Anto esei pa pèrkurá pa nan yu por sigui enseñansa spesial.

Gastu pa Arianny ta 10 mil dòler pa aña
Pero pa e mayornan di Arianny e gastunan ta subi mas. “Arianny mester di kuido èkstra pasobra e mester di sosten ku idioma di gesto”, direktor Vera Dohmen ta splika.”
Ësei ta nifiká ku nos mester kumpra yudansa eksterno i komo skol nos mester hasi un kurso di idioma di gesto tambe.”

Bada bada den enseñansa spesial
Minister Wiersma (Enseñansa primario i sekundario) anteriormente e aña aki a trese tamtam den munisipionan karibense. Mayornan tin basta tempu ta keha ku kos ta malu den enseñansa spesial na Boneiru. Wiersma a bisa ku hopi bia ta e mayornan ta haña molestoso pa aseptá yudansa pa nan yu.